SSL certifikáty

Čo je SSL certifikát

Protokol SSL (Secure Socket Layer) slúži k zabezpečeniu komunikácie šifrovaním a k autentizácii komunikujúcich strán (napr. medzi dvoma servermi, webovým/mailovým klientom a serverom apod.). Zaisťuje zabezpečenie komunikácie proti odpočúvaniu. Pri odosielaní citlivých dát má užívateľ istotu, že komunikuje s tým, s kým skutočne chcel komunikovať. SSL certifikáty spravidla využívajú on-line obchody, ktoré prijímajú objednávky a údaje platobných kariet, www portály s administráciou pre zabezpečenie hesiel a dát, projekty, ktoré podliehajú legislatívnym ustanoveniam vyžadujúcim zabezpečené prenosy apod.

Ustavenie SSL spojenia funguje na princípe asymetrickej šifry. Každá z komunikujúcich strán má dvojicu šifrovacích kľúčov - verejný a súkromný. Verejný kľúč je potrebné zverejniť a zaistiť jeho správne predanie všetkým, ktorí ho budú chcieť použiť. Pokiaľ pomocou tohto kľúča ktokoľvek zašifruje správu, je zaistené, že ju bude môcť rozšifrovať len majiteľ použitého verejného kľúča odpovedajúci súkromným kľúčom.

Adresy stránok zabezpečených pomocou SSL začínajú https://. Prehliadač tiež zabezpečené stránky označuje ikonkou zámku v stavovom riadku. Moderné prehliadače zobrazujú ikonku zámku taktiež v riadku adresy a podfarbujú tento riadok rôznymi farbami (zelená pre plne vyhovujúci, žltá alebo oranžová pre čiastočne vyhovujúci [napr. vyhovujúci certifikát, ale vydaný pre inú doménu], červená pre nevyhovujúci certifikát). Štandardný port pre komunikáciu cez HTTPS/SSL je 443, štandardný port HTTP je 80.

Certifikáty je potrebné predlžovať, pretože ich platnosť je obmedzená. Dátum expirácie je uložený priamo v certifikáte a prezrieť si ho môžete napríklad v internetovom prehliadači. Akonáhle platnosť certifikátu vyprší, je automaticky považovaný za neplatný.

Ponúkané certifikáty

QuickSSL Premium

QuickSSL Premium je vhodný pre zabezpečenie šifrovaných transakcií medzi návštevníkom stránok a serverom. Certifikát neposkytuje údaje o identite prevádzkovateľa webových stránok, poskytuje len informácie o doméne. Certifikát je plne dôveryhodný vo všetkých rozšírených webových prehliadačoch, vrátane mobilných zariadení typu smartphone apod.

RapidSSL

RapidSSL je 128/256 bitový certifikát podporovaný drvivou väčšinou súčasných internetových prehliadačov. Jeho výhodou je aj nenáročná inštalácia.Umožňuje zabezpečenie jednoduchých internetových obchodov a obchodných transakcií za nízku cenu.

RapidSSL Wildcard

RapidSSL Wildcard je 128/256 bitový SHA-2 certifikát na zabezpečenie všetkých subdomén. Jeho výhodou je podpora vo väčšine moderných webových prehliadačov spoločne s jednoduchou inštaláciou. Umožňuje zabezpečenie rozsiahlejších systémov s viac subdoménami za nízku cenu.

Ceny jednotlivých položiek a certifikátov nájdete v cenníku doplnkových služieb. V prípade vášho záujmu o certifikát mimo štandardnú ponuku (napr. Certifikát typu EV) nás neváhajte kontaktovať.