Monitoring servera

Váš server je možné monitorovať každých päť minút pomocou ICMP pingu. V prípade nefunkčnosti servera zašle systém na uvedený kontaktný email zprávu.

Ceny sú uvedené na jeden mesiac prevádzky služby bez DPH / s DPH.

služba cena
monitoring ICMP ping každých päť minút 2,00 € / 2,42 €