Podmienky pre SSL certifikáty

Tu nájdete dokumenty súvisiace s SSL certifikátmi:

- Obchodné podmienky pre SSL certifikáty certifikačnej autority Actalis
- Podmienky pre spracovanie osobných údajov